【www.3659699.com】1十月3日美利坚合营国玉蜀黍到国内港口C&F报价

www.3659699.com,美利坚联邦合众国包米到港价格;新疆港十一月轮船舰行日期C&F销售价格275美元/吨,与上个交易日相比较下跌5英镑/吨;四川港四月船期C&F报价275英镑/吨,与上个交易日相比较下降5美金/吨。…

United States玉米到港价格;湖南港五月船期CF售卖价格275新币/吨,与上个交易日相比较下降5法郎/吨;海南港1月船期CF销售价格275港币/吨,与上个交易日相比较下落5法郎/吨。

浦那港口大芦粟FOB平仓价格与上个交易日比较正义;报380美金/吨。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注