www.3659699.com明斯克商交所玉米仓单20160614晚报

www.3659699.com ,www.3659699.com明斯克商交所玉米仓单20160614晚报。www.3659699.com明斯克商交所玉米仓单20160614晚报。www.3659699.com明斯克商交所玉米仓单20160614晚报。www.3659699.com明斯克商交所玉米仓单20160614晚报。www.3659699.com明斯克商交所玉米仓单20160614晚报。品种发布日期仓库昨日注册仓单量今日新注册量今日新注销量今日注册仓单量仓单变动量玉米20140616吴家仓库1,277

品种发布日期仓库昨日注册仓单量今日新注册量今日新注销量今日注册仓单量仓单变动量玉米20140616吴家仓库1,277
0 0 1,277 0 玉米小计1,277 0 0 1,277 0 总计1,277 0 0 1,277 0 说明:(1)
仓单量、注册量、注销量、变动量:手

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注