www.3659699.com六月十二日郑商所黄砂糖期仓库单日报

www.3659699.com,类型:原糖S福睿斯 单位:张 日期:二零一五-05-22 仓库编号 旅馆简单称谓 年度 品级仓单数量 当日增减 有效预告 升远期贴水 01…

品种:白糖SR 单位:张 日期:2014-05-22 客栈编号 旅舍简单称谓 年度 品级仓单数量 当日增减 有效预先报告 升远期贴水 0110 湖北西瑞 0 0 180 0112 津军粮城
1314 1 150 0 220 小计 150 0 50 0207 藁城国储 0 0 260 0208 扬州分库 0 0
260 0401 吉林中糖 1314 1 100 0 0 小计 100 0 0 0403 遵义粮库 0 0 0 0404
荣桂自贡 0 0 0 0405 九三一处 1314 1 375 0 0 小计 375 0 0 0406 太原鼎华
1314 1 195 0 0 小计 195 0 0 0407 鞍山桂糖 0 0 0 0408 昆国粮储 1314 1
1568 -92 -100 小计 1568 -92 0 0409 新疆成千上万 1314 1 2247 0 -170 小计 2247
0 100 0410 宿迁糖库 0 0 0 0411 邵阳华商 0 0 80 0412 北京东方 0 0 180
0413 爱丁堡中糖 0 0 220 0414 辽宁甘泽 0 0 220 0415 周口港务 1314 1 3662 0
200 小计 3662 0 1791 0417 中糖西藏 0 0 170 0418 中糖建邺 0 0 80 0420
宜宾凌非 0 0 90 小计 0 0 2004 0422 中棉圣迭戈 0 0 220 0425 银川金海 0 0 0
0426 三亚恒富 0 0 240 0428 中储曼海姆 0 0 220 0429 中糖河北 0 0 220 0430
新乡港 0 0 30 0431 江苏新储 0 0 -100 0432 福建黑五类 1314 1 220 0 0 小计
220 0 0 0433 荣桂酒泉 1314 1 44 0 0 小计 44 0 0 计算 8561 -92 3941

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注